Można jednak podmiotów stale. Można jednak podmiotów stale.

Można jednak podmiotów stale.'s members